بررسی کامل مبدل حرارتی صفحه ای پلیت آلفالاوال

پاستوریزه کردن فرایندی است که طی آن در مدت زمان مشخص شیر یا فراورده های آن به دمای از قبل تعیین شده ای می رسند تا در آن دما عوامل بیماری زای موجود در شیر کشته شوند و آلودگی آن کاهش یابد.

حاجی فريد اضافه كرد، كار موتر روز به روز درحال سقوط است و تاجران موتر متحمل خسارات هنگفتی میشوند، زيرا موترهای نوع كرولا كه مودلشان از 2000 بالا است، يك سال قبل 20هزار دالر به فروش می رسيد اما حال همين موترها را كسی به 12هزار دالر خريداری نمیكند و تاجر در هر اراده موتر 6 تا 7 هزار دالر متضرر می شود.

نماينده موترفروشان ضمن ابراز نگراني ميافزايد، در صورتيكه وضعيت به همين منوال ادامه يابد مليونها دالر براي مدت نامعلومي راكت باقي خواهد ماند و دهها تاجر ورشكست خواهد شد.

همچنان در این جریان ۲۸۱ موتر، ۲۴ موترسایکل، سه بایسکل، یک هزار و ۶۵۹ سیت موبایل، هشت میلیون و ۶۸۰ هزار افغانی، هفت هزار و ۲۴۵ دالر امریکایی نیز ضبط و تحویل «د افغانستان بانک» شده است.

در ادامه یک هزار و ۱۱۱ تن به شمول ۱۰۵ کارمند خدمات عامه، ۱۷ زن و یک تبعه خارجی در پیوند به ۸۰۹ قضیه به حبسهای تنفیذی محکوم شدهاند.

چهار عضو دیگر شبکه نیز به دلیل دخالت در این قضیه، به ۱۶ سال حبس محکوم شدهاند. هانس در سال 1993 از سمت مدیریتی خودش کنارهگیری کرد، زمانی که او از کار کنار رفت، تترا پک به خاطر ادغام با شکرت لاوال نام جدیدی گرفته بود: تترا لاوال.

عدد ۳۹ زمانی به مشکل جدی و خبر ساز بدل شد که شماره مسلسل پلاک خودرو ها در افغانستان به جایی رسید که با عدد ۳۹ شروع می شد و کسی حاضر نبود این موترها را بخرد.

او زمانی که میخواست از راه سالنگ به سمت آسیای میانه برود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. وزارت داخله از بازداشت پنج تن به اتهام دزدی پلیت، موتر و چپاولگری در کابل خبر داده است.

وزارت امور داخله در آن زمان از او به عنوان یکی از «بزرگترین قاچاقبران، مافیا و حامیان تکثیر مواد مخدر» در شهر کابل یاد کرده بود.

این بنیانگذار شرکت APV ، جناب آقای دکتر ریچارد سیلیگمن، بود که در سال 1923، اولین پلیت و قاب مبدل حرارتی صفحه ای را بصورت تجاری ساخت.

او دومین نفری بود که موفق شد جایزه صلح نوبل را کسب کند. در آن زمان مواد غذایی مانند شیر و آبمیوه در شیشههای سنگین نگهداری میشدند و روبن تصمیم گرفت تا برای حل این مشکل از تکنولوژی جدید برای ارائه بستهبندیهای سبک استفاده کند.

به گفته خالد موحد، پس از بررسی قضایا در این سال، یک هزار و ۶۳۲ تن به شمول ۱۴۰ کارمند خدمات عامه و ۳۴ زن در پیوند به ۹۹۸ قضیه در محکمه ابتداییه به یک سال و یک ماه تا ۳۰ سال حبس محکوم شدهاند.

به باور مدير عمومي ترافيك، درحال حاضر 700 هزار اراده موتر در شهر كابل گشت وگذار ميكند كه ازاين ميان به 600هزار اراده آن از سوي رياست ترافيك پلیت توزيع گرديده است و صدهزار آن مربوط به پوليس و اردو ميباشند كه سركهاي كابل به هيچ عنوان گنجايش اضافهتر ازاين تعداد موتر را ندارد.

منظور از تعداد پاس ، تعداد رفت و برگشت های سیال جاری در لوله ها است. شایع شده است که شماره ۳۹ نحس است و بعضی ها آن را چیزی معادل “بی ناموسی” می دانند.

این مشکل به حدی جدی شده که حالا بسیاری از کسانی که ماشین های با پلاک ۳۹ داشته اند برای تبدیل پلاک شان، حاضرند رشوه نیز بدهند.

این مرکز چندین محکمه را شامل میشود و صلاحیت رسیدهگی عدلی و قضایی به قضایای مسکرات و مواد مخدر بیشتر از یک کیلوگرام هیرویین، یک کیلوگرام مورفین، ۱۰۰ گرام مواد مسکرات سنتیتیک، ۵۰ لیتر تیزاب استیک انهایدرایت، بیش از ۲۰۰ لیتر مشروبات الکولی، ۱۰ کیلوگرام تریاک و ۵۰ کیلوگرام چرس، زرع بیشتر از ۵۰ جریب گیاه مولد مواد مخدر و دیگر مواد مندرج جدول قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات را در سراسر کشور دارا است.

دو عضو دیگر شبکه قاچاق مواد مخدر رشیدی به دلیل داشتن سابقه قاچاق ۳۰ کیلوگرام هیرویین، به ۳۰ سال حبس محکوم شدهاند.

آمارهای این نهاد نشان میدهد که بیش از یک هزار و ۶۷۸ کیلوگرام هیرویین، ۱۸۰ کیلوگرام مورفین، شش هزار و ۱۳۰ کیلوگرام تریاک، ۱۴۰ هزار و ۳۲۴ کیلوگرام چرس، یک هزار و ۲۷۱ کیلوگرام شیشه، حدود ۸۶ کیلوگرام تابلیت کا، شش هزار و ۵۵۵ کیلوگرام تیزاب، ۱۰ هزار و ۴۸۰ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۳۲۵ لیتر مواد کیمیاوی مایع، ۵۴ هزار و ۱۰ لیتر مشروبات الکولی، ۱۲۴ هزار و ۳۷۴ کیلوگرام بنگدانه، ۱۲ هزار و ۴۳ کیلوگرام خشخاش و حدود ۲۴ کیلوگرام مواد کیمیاوی تشخیصناشده در جریان سال ۱۳۹۹ از سوی این نهاد ضبط شده است. Post has ᠎be en c᠎re​at​ed by GSA Content G​enerator Demoversion.

براساس آمارهای این نهاد، در جریان سال کاری ۱۳۹۹، یک هزار و ۱۷۹ تن از سراسر کشور در پیوند به ۹۳۱ قضیه توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدهاند.

پس از تدقیق و بررسی قضایا در جریان سه روز، مشخص شده است که ۹۹ تن از این افراد به شمول ۱۵ زن در پیوند به قاچاق تریاک، چرس و هیرویین با استفاده از شیوه قاچاق بکس سفری، تیوب، میوه خشک، سگرت و حتا شکمشان، شناسایی و بازداشت شدهاند.

صفحات موجدار به صورت یکی در میان بین صفحات فلزی جریان مییابند و با یکدیگر تبادل گرما میکنند. در نوع دیگر دسته بندی مبدل های حرارتی پوسته و لوله میتوان به نوع جریان همسو و جریان نا همسو آن ها اشاره نمود.

البته این نوع از مبدل ها به دلیل داشتن فریم هزینه ساخت بالاتری نسبت به مدل جوشی دارند اما در کنار این اختلاف هزینه از مزیت های زیادی برخوردار می باشد.

دلیل عام شدن چنین باوری هرچه باشد اما تاثیر مستقیمی بر زندگی و کار شمار زیادی از آدمها گذاشته است.

حساسیت در مورد شماره ۳۹ قبلا تنها در شهر هرات وجود داشت، اما حالا این باور عام شده و به کابل، مزارشریف و دیگر شهرهای افغانستان نیز رسیده است.

عده ای هم می گویند سالها پیش مرد بدنامی که شماره ماشین و همچنین شماره خانه اش ۳۹ بوده در شهر هرات زندگی می کرده و از آن زمان به بعد مردم نسبت به این شماره حساس شده اند.

3. کلیه مبدل های حرارتی صفحه ای جوشی آلفالاوال که در سایت دما گستران به نمایش گذاشته شده است دارای کارت گارانتی نماینده رسمی شرکت آلفالاوال با درج شماره سریال مبدل با 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات بعد از فروش (در صورت عدم انجام اسید شویی غیر استاندارد مبدل ) می باشند.

این مشکل برای شرکت های مخابراتی هم دردسر ساز بوده است، تا حدی که خیلی ها از پذیرفتن شماره تماسی که ۳۹ داشته باشد، خود داری می کنند.

به اعتقاد اين موتر فروش، به دلیل نبود کار، ناامنی و آينده نامعلوم پس از 2014 تمامي كارها از جمله موتر فروشي به سقوط مواجه شده است، زيرا اگر كسي بخواهد سرمایهگذاری کند، به خاطر وضعیت بدامنیتی و سیاسی جراات نمیکند خطر سرمایهگذاری را به جان بپذيرد.

اگر در افغانستان هستید و پلیت (پلاک) موتر (ماشین) شما عدد ۳۹ دارد، درگیر درد سر جدی شده اید، این همه داستان نیست، اگر ۳۹ ساله هستید و یا شماره تماس تان عدد ۳۹ دارد و یا بدتر از همه در خانه ۳۹ زندگی می کنید، بازهم درد سر دارید.

عده ای می گویند عدد ۳۹ در حروف ابجد، یک واژه عربی را می سازد که معادل آن در فارسی معنی بدی دارد.

سپس آنها توسط یک نوار راهنمای پایین در ستون پشتیبانی در موقعیت ثابت می شوند. بدین ترتیب احتمال رسوب گیری پایین آمده و طول عمر مبدل به میزان چشمگیری افزایش پیدا می کند.

فناوری صفحه و پوسته انتقال گرما ، فشار زیاد ، دمای کار بالا ، اندازه جمع و جور ، رسوب کم و دمای نزدیک را ارائه می دهد.

مبدل حرارتی آلفالاوال یک محصول باکیفیت و دوام بالا است. یک روز پس از حمله موتر بمب بر کاروان حامل خان محمد وردک عضو مجلس نمایندگان امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می گوید تلفات این حمله به 10 کشته و 52 زخمی افزایش یافته است.

ساختمان مبدل از یک قاب صفحهای ثابت (Frame plate)، قاب صفحهای متحرک (pressure plate)، میله بالایی (carrier bar)، میله پایینی (Guide bar)، ستون محافظت کننده (Support post) و همچنین پیچ و مهرههای محکم (Tie bolt) تشکیل شده است.

در سیستم حرارت مرکزی و موتورخانه دارای قابلیت بسیار بالایی است. جهت بهره مندی از این تخفیفات ویژه می بایست در سایت دابی ثبت نام نموده و فرم مربوط به دریافت دابی کد را پر کنید تا کدی 8 رقمی به نام دابی کد(دابی کد ، کدی است که دابی به اعضای خود اعطا می کند که نشان دهنده وابستگی آنها به سایت دابی می باشد .) به شما داده شود.

از سمت چپ به راست حرکت می کند و همزمان با سیالی که وارد پوسته شده، تبادل حرارتی انجام می دهد.

رسید کاغذی هم لازم نیست؛ چراکه با استفاده از ایمیل یا پیامک مشتری میتواند جزئیات خریدش را مشاهده کند. با وجود این قضیه و حکم محکمه، ارگ ریاست جمهوری پس از بازداشت این فرد، در مورد او اظهار نظر نکرد.

گفتنی است که پیش از این نیز برخی از مقامهای حکومتی به دلیل دست داشتن در شبکههای قاچاق مواد مخدر بازداشت و به زندان محکوم شدهاند.

گفتنی است که براساس معلومات نهادهای مسوول، او در حال حاضر در زندان به سر میبرد. به باور حاجی فريد، از دوسال بدين سو 90 درصد تجارتشان كاهش يافته است، با آنكه درحال حاضر قيمت موترها نيز نسبت به گذشته تقريباً 30درصد پايين آمده است اما مردم علاقه به خريد موتر ندارند.

این راننده تاکسی می گوید او چندین بار خواسته ماشین خود را بفروشد، اما کسی حاضر نیست آنر بیشتر از نصف قیمت واقعی آن بخرد.عده ای از شهروندان شهر کابل می گویند حساسیت در برابر عدد ۳۹ پدیده جدید است و قبلا در این شهر سابقه نداشته است.نورالدین همدرد، رئیس پلیس ترافیک کابل، در این زمینه کسانی را مسئول می داند که کارشان خرید و فروش موتر است.

علاوه بر جنس مبدل ضخامت مبدل هم نقش مهمی در تبادل حرارت دارد هرچه ضخامت کمتر باشد سرعت انتقال حرارت بیشتر می شود.

توجه داشته باشید هر ماده یا متریال واشر مبدل حرارتی صفحه ای تحمل دمایی مشخصی دارد. از جمله محدودیتهایی برای مبدلهای صفحهای واشر دار حداکثر فشار قابل تحمل 30 بار و حداکثر دما 200 درجه سانتیگراد است.

خرابی زمينههای شغلی در جريان دو سال اخير و كاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله مشكلاتی دیگری اند كه به باور تاجران سبب كندی در رونق تجارت آنها گرديده است.

اینگونه طراحی سبب ساز بالارفتن ضریب انتقال شده و مقاومت مبدل حرارتی را در برابر ارتقاء سروصدا بالا میبرد. به گفته آنها خريداران موترهاي مودل بالا خيلي كم اند و يگان پولدار چون نمايندگان پارلمان، قومندانهای سابق و مسوولان حكومتي به اين موترها رو میآورند.

مسوولان در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات با تأیید این قضیه، میگویند که به پرونده بدون توجه به جایگاه افراد، رسیدهگی شده است.

او افزود که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات دید متفاوت وجود ندارد و قانون بدون توجه به جایگاه افراد، به گونه یکسان عملی میشود.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ به منظور محکمه افرادی که در جرایم مسکرات و مواد مخدر دخیلاند، ایجاد شد.

به باور وي، ناامنيها، تراكم بيش از حد موتر و وضع قوانين دست و پاگير براي واردات موتر، آمد آمد سال 2014 از عواملی اند كه باعث ركود بازار فروش موتر در كابل و ولايات گرديده است.

به گفته وي، ركود بازار فروش موترها نتيجه يك حركت غير متوازن اقتصادي ميباشد كه تاجران بدون در نظرگرفتن تقاضا به آن مبادرت ورزيده اند.  Art​icle has be​en gen​erat᠎ed  wi th G​SA C​onte᠎nt Gen᠎er᠎ator Dem ov er si on.

عملکرد کولر برای کاهش دما یا خنک سازی فرآورده های روغنی است که از ستون تقسیم، ستون استریپر، مبدل حرارتی یا کندانسور با آب به عنوان محیط خنک کننده و بدون تغییر فاز خارج می شوند.

اين فروشندگان میگويند، از يك سال بدين سو تقريباً 30 درصد كاهش در قيمت موترهای تیزرفتار مانند کورولا و 50 درصد كاهش در قيمت موترهای باربری به ميان آمده، ولی با آن هم مشتری ندارد.

باید گفت که محمداشرف غنی در جوزای سال روان، ۱۱ مشاور خود را برکنار و تشکیلات دفاتر آنها را لغو کرد.

مسیر قرار گرفتن مبدل حرارتی ، محل لوله های ورودی و خروجی و موارد دیگر هم ممکن است به وسیله سیستم تعیین شوند که البته می توان با ملاحظه فضای در دسترس و کانال کشی های انجام شده آن ها را اصلاح کرد .

ما در هلدینگ مهندسی بازرگانی آتی تابناک سپند طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای مورد نظرتان و حتی تأمین قطعات یدکی مبدل حرارتی، انواع پلیت ها و گسکت ها را با توجه به نیازو شرایط مالی همراه با مشاوره های تخصصی و دلسوزانه، انجام می دهیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، مشاهده قیمت و مشخصات فنی انواع برندها و مدل های مبدل حرارتی صفحه ای به سایت بامین تهویه مراجعه فرمایید.

برای اینکه سیال به صورت یکدرمیان از صفحه ها عبور کند، کانالهایی در فی مابین پلیتها ساخت شده است. به گونه ای که سایر تیپ ها نظیر مبدلهای لوله ای، برای گرم کردن آب به مخزن احتیاج دارند.

از مبدل حرارتی صفحه ای Alfa Laval مدل AlfaVap در سیستم های تبخیر پالایشگاه های قند و شکر (Sugar Refinery Evaporation Systems)، در سیستم های تبخیر شیرین کننده ها (Sweeteners Evaporation Systems)، در تبخیر بیواتانول و مواد سوزش آور (Bioethanol and Caustic Evaporation) و در دیگ بخار ترموزیفون (Thermosiphon Reboiler) کاربرد دارند.

اتصال مبدل حرارتی صفحه ای جوشی در کاربری های مختلف می تواند از نوع رزوه ای یا جوشی باشند. ما برای اطمینان از مهر و موم بهینه ، واشر و صفحه را به عنوان یکی طراحی می کنیم.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.